Konferencja Reformowana

Pastor Sean Henderson

Pastor Sean Henderson pełni posługę pastora odpowiedzialnego za misję w pierwszym Kościele prezbiteriańskim w Columbii w Karolinie Południowej. Wcześniej przez siedemnaście lat służył jako pastor Kościoła prezbiteriańskiego Sierra View we Fresno w Kalifornii, był misjonarzem w Bangkoku wraz z organizacją Mission to the World, a także przez kilka lat działał w biznesie. Pastor Henderson studiował teologię w Westminster Theological Seminary oraz Dallas Theological Seminary. Jego pasją jest wyposażanie oraz zachęcanie ludu Bożego, żeby angażował się w misję Kościoła — wielkie posłannictwo — zarówno lokalnie, jak i globalnie. Pastor Henderson ma żonę Samanthę, z którą mają czworo dzieci.

Wpisz w kalendarz:

25-26 października 2024